کمترین: 
378
بیشترین: 
380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
379
زمان: 
11/17 18:10
قیمت بات تایلند امروز 17 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":380},{"date":"1397/11/17 14:20","price":379},{"date":"1397/11/17 16:00","price":380},{"date":"1397/11/17 16:10","price":379},{"date":"1397/11/17 16:20","price":378},{"date":"1397/11/17 18:10","price":379}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398