کمترین: 
2890
بیشترین: 
2900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2897
زمان: 
11/17 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2897 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":2900},{"date":"1397/11/17 14:20","price":2895},{"date":"1397/11/17 14:50","price":2897},{"date":"1397/11/17 15:30","price":2899},{"date":"1397/11/17 16:00","price":2900},{"date":"1397/11/17 16:10","price":2892},{"date":"1397/11/17 16:20","price":2890},{"date":"1397/11/17 18:10","price":2894},{"date":"1397/11/17 18:20","price":2895},{"date":"1397/11/17 18:30","price":2897},{"date":"1397/11/17 18:40","price":2896},{"date":"1397/11/17 18:50","price":2892},{"date":"1397/11/17 19:00","price":2897}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398