کمترین: 
1507
بیشترین: 
1512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1511
زمان: 
11/17 19:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1511 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":1512},{"date":"1397/11/17 14:20","price":1510},{"date":"1397/11/17 14:50","price":1511},{"date":"1397/11/17 15:30","price":1512},{"date":"1397/11/17 16:10","price":1508},{"date":"1397/11/17 16:20","price":1507},{"date":"1397/11/17 18:10","price":1509},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1510},{"date":"1397/11/17 18:30","price":1511},{"date":"1397/11/17 18:40","price":1510},{"date":"1397/11/17 18:50","price":1508},{"date":"1397/11/17 19:00","price":1511}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398