کمترین: 
1803
بیشترین: 
1810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1807
زمان: 
11/17 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 17 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":1810},{"date":"1397/11/17 14:20","price":1807},{"date":"1397/11/17 14:40","price":1808},{"date":"1397/11/17 15:10","price":1807},{"date":"1397/11/17 15:20","price":1808},{"date":"1397/11/17 15:30","price":1809},{"date":"1397/11/17 15:40","price":1808},{"date":"1397/11/17 16:00","price":1809},{"date":"1397/11/17 16:10","price":1805},{"date":"1397/11/17 16:20","price":1804},{"date":"1397/11/17 17:40","price":1803},{"date":"1397/11/17 18:10","price":1805},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1807},{"date":"1397/11/17 18:40","price":1806},{"date":"1397/11/17 18:50","price":1804},{"date":"1397/11/17 19:00","price":1807}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398