کمترین: 
23
بیشترین: 
23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23
زمان: 
11/17 13:18
قیمت لیر سوریه امروز 17 بهمن 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":23}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398