کمترین: 
4452
بیشترین: 
4467
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4463
زمان: 
11/17 19:00
قیمت لاری گرجستان امروز 17 بهمن 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 4463 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":4467},{"date":"1397/11/17 14:20","price":4460},{"date":"1397/11/17 14:50","price":4463},{"date":"1397/11/17 15:30","price":4465},{"date":"1397/11/17 16:00","price":4467},{"date":"1397/11/17 16:10","price":4456},{"date":"1397/11/17 16:20","price":4452},{"date":"1397/11/17 18:10","price":4458},{"date":"1397/11/17 18:20","price":4460},{"date":"1397/11/17 18:30","price":4463},{"date":"1397/11/17 18:40","price":4461},{"date":"1397/11/17 18:50","price":4456},{"date":"1397/11/17 19:00","price":4463}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398