کمترین: 
3152
بیشترین: 
3163
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160
زمان: 
11/17 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 17 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":3163},{"date":"1397/11/17 14:20","price":3158},{"date":"1397/11/17 14:50","price":3160},{"date":"1397/11/17 15:30","price":3162},{"date":"1397/11/17 16:00","price":3163},{"date":"1397/11/17 16:10","price":3155},{"date":"1397/11/17 16:20","price":3152},{"date":"1397/11/17 18:10","price":3156},{"date":"1397/11/17 18:20","price":3158},{"date":"1397/11/17 18:30","price":3160},{"date":"1397/11/17 18:40","price":3159},{"date":"1397/11/17 18:50","price":3155},{"date":"1397/11/17 19:00","price":3160}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399