کمترین: 
38882
بیشترین: 
39065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38980
زمان: 
11/17 19:00
قیمت دینار کویت امروز 17 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 38980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":39065},{"date":"1397/11/17 14:20","price":38999},{"date":"1397/11/17 14:50","price":39032},{"date":"1397/11/17 15:30","price":39048},{"date":"1397/11/17 16:00","price":39065},{"date":"1397/11/17 16:10","price":38966},{"date":"1397/11/17 16:20","price":38933},{"date":"1397/11/17 17:20","price":38920},{"date":"1397/11/17 17:30","price":38882},{"date":"1397/11/17 17:50","price":38920},{"date":"1397/11/17 18:10","price":38969},{"date":"1397/11/17 18:20","price":38986},{"date":"1397/11/17 18:30","price":39019},{"date":"1397/11/17 18:40","price":38964},{"date":"1397/11/17 18:50","price":38915},{"date":"1397/11/17 19:00","price":38980}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398