کمترین: 
24
بیشترین: 
24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
11/17 13:18
قیمت درام ارمنستان امروز 17 بهمن 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398