کمترین: 
180
بیشترین: 
181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180
زمان: 
11/17 13:30
قیمت روبل روسیه امروز 17 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":181},{"date":"1397/11/17 13:30","price":180}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398