کمترین: 
1290
بیشترین: 
1298
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293
زمان: 
11/17 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 17 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":1296},{"date":"1397/11/17 13:30","price":1298},{"date":"1397/11/17 13:40","price":1296},{"date":"1397/11/17 14:10","price":1298},{"date":"1397/11/17 14:20","price":1295},{"date":"1397/11/17 15:10","price":1294},{"date":"1397/11/17 15:30","price":1295},{"date":"1397/11/17 16:10","price":1293},{"date":"1397/11/17 16:20","price":1292},{"date":"1397/11/17 16:30","price":1291},{"date":"1397/11/17 16:50","price":1292},{"date":"1397/11/17 17:10","price":1291},{"date":"1397/11/17 17:20","price":1290},{"date":"1397/11/17 17:30","price":1291},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1292},{"date":"1397/11/17 18:30","price":1293},{"date":"1397/11/17 18:40","price":1292},{"date":"1397/11/17 18:50","price":1291},{"date":"1397/11/17 19:00","price":1293}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398