کمترین: 
158
بیشترین: 
159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158
زمان: 
11/17 16:10
قیمت افغانی امروز 17 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":159},{"date":"1397/11/17 14:20","price":158},{"date":"1397/11/17 16:00","price":159},{"date":"1397/11/17 16:10","price":158}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398