کمترین: 
8428
بیشترین: 
8466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8451
زمان: 
11/17 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 بهمن 1397 , 8451 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":8459},{"date":"1397/11/17 13:30","price":8461},{"date":"1397/11/17 13:40","price":8466},{"date":"1397/11/17 13:50","price":8462},{"date":"1397/11/17 14:10","price":8465},{"date":"1397/11/17 14:20","price":8449},{"date":"1397/11/17 14:40","price":8454},{"date":"1397/11/17 14:50","price":8456},{"date":"1397/11/17 15:00","price":8460},{"date":"1397/11/17 15:10","price":8457},{"date":"1397/11/17 15:20","price":8454},{"date":"1397/11/17 15:30","price":8461},{"date":"1397/11/17 15:40","price":8455},{"date":"1397/11/17 15:50","price":8457},{"date":"1397/11/17 16:00","price":8462},{"date":"1397/11/17 16:10","price":8441},{"date":"1397/11/17 16:20","price":8436},{"date":"1397/11/17 16:30","price":8438},{"date":"1397/11/17 16:40","price":8437},{"date":"1397/11/17 16:50","price":8438},{"date":"1397/11/17 17:00","price":8437},{"date":"1397/11/17 17:10","price":8431},{"date":"1397/11/17 17:20","price":8428},{"date":"1397/11/17 17:30","price":8435},{"date":"1397/11/17 17:40","price":8432},{"date":"1397/11/17 17:50","price":8434},{"date":"1397/11/17 18:00","price":8438},{"date":"1397/11/17 18:10","price":8443},{"date":"1397/11/17 18:20","price":8448},{"date":"1397/11/17 18:30","price":8453},{"date":"1397/11/17 18:40","price":8448},{"date":"1397/11/17 18:50","price":8437},{"date":"1397/11/17 19:00","price":8450},{"date":"1397/11/17 19:10","price":8453},{"date":"1397/11/17 19:20","price":8451}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398