کمترین: 
10768
بیشترین: 
10828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10807
زمان: 
11/17 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 17 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 10807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":10828},{"date":"1397/11/17 13:40","price":10816},{"date":"1397/11/17 13:50","price":10828},{"date":"1397/11/17 14:20","price":10810},{"date":"1397/11/17 14:50","price":10807},{"date":"1397/11/17 15:10","price":10795},{"date":"1397/11/17 15:30","price":10800},{"date":"1397/11/17 15:40","price":10812},{"date":"1397/11/17 15:50","price":10800},{"date":"1397/11/17 16:00","price":10805},{"date":"1397/11/17 16:10","price":10777},{"date":"1397/11/17 16:30","price":10768},{"date":"1397/11/17 18:00","price":10780},{"date":"1397/11/17 18:10","price":10794},{"date":"1397/11/17 18:20","price":10798},{"date":"1397/11/17 18:30","price":10807},{"date":"1397/11/17 18:40","price":10803},{"date":"1397/11/17 18:50","price":10789},{"date":"1397/11/17 19:00","price":10807}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398