کمترین: 
1753
بیشترین: 
1759
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1757
زمان: 
11/17 19:00
قیمت یوان چین امروز 17 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":1759},{"date":"1397/11/17 14:20","price":1756},{"date":"1397/11/17 14:50","price":1757},{"date":"1397/11/17 15:30","price":1758},{"date":"1397/11/17 16:00","price":1759},{"date":"1397/11/17 16:10","price":1754},{"date":"1397/11/17 16:20","price":1753},{"date":"1397/11/17 18:10","price":1755},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1756},{"date":"1397/11/17 18:30","price":1757},{"date":"1397/11/17 18:50","price":1754},{"date":"1397/11/17 19:00","price":1757}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398