کمترین: 
11820
بیشترین: 
11860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11850
زمان: 
11/17 19:00
قیمت دلار امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 17 بهمن 1397 , 11850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":11860},{"date":"1397/11/17 14:20","price":11840},{"date":"1397/11/17 14:50","price":11850},{"date":"1397/11/17 15:30","price":11855},{"date":"1397/11/17 16:00","price":11860},{"date":"1397/11/17 16:10","price":11830},{"date":"1397/11/17 16:20","price":11820},{"date":"1397/11/17 18:10","price":11835},{"date":"1397/11/17 18:20","price":11840},{"date":"1397/11/17 18:30","price":11850},{"date":"1397/11/17 18:40","price":11845},{"date":"1397/11/17 18:50","price":11830},{"date":"1397/11/17 19:00","price":11850}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398