کمترین: 
2281000
بیشترین: 
2298000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2298000
زمان: 
11/17 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2298000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:42","price":2281000},{"date":"1397/11/17 18:06","price":2298000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398