کمترین: 
2270000
بیشترین: 
2285000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2283000
زمان: 
11/17 18:42
قیمت نیم سکه امروز 17 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2283000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:42","price":2270000},{"date":"1397/11/17 18:06","price":2285000},{"date":"1397/11/17 18:42","price":2283000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398