کمترین: 
4060000
بیشترین: 
4085000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4083000
زمان: 
11/17 18:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 4083000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:42","price":4060000},{"date":"1397/11/17 18:06","price":4085000},{"date":"1397/11/17 18:42","price":4083000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398