پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1606000
بیشترین: 
1615000
قیمت تقلبی: 
1606000
زمان: 
11/17 18:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 17 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1606000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:35","price":1612000},{"date":"1397/11/17 11:40","price":1609000},{"date":"1397/11/17 11:50","price":1608000},{"date":"1397/11/17 11:55","price":1607000},{"date":"1397/11/17 12:00","price":1608000},{"date":"1397/11/17 12:05","price":1610000},{"date":"1397/11/17 12:10","price":1608000},{"date":"1397/11/17 12:30","price":1609000},{"date":"1397/11/17 12:35","price":1608000},{"date":"1397/11/17 12:40","price":1610000},{"date":"1397/11/17 12:50","price":1609000},{"date":"1397/11/17 12:55","price":1610000},{"date":"1397/11/17 13:00","price":1608000},{"date":"1397/11/17 13:15","price":1609000},{"date":"1397/11/17 13:20","price":1611000},{"date":"1397/11/17 13:55","price":1610000},{"date":"1397/11/17 14:15","price":1612000},{"date":"1397/11/17 15:00","price":1615000},{"date":"1397/11/17 15:05","price":1612000},{"date":"1397/11/17 15:10","price":1613000},{"date":"1397/11/17 15:20","price":1612000},{"date":"1397/11/17 15:35","price":1610000},{"date":"1397/11/17 15:40","price":1609000},{"date":"1397/11/17 15:50","price":1610000},{"date":"1397/11/17 16:00","price":1608000},{"date":"1397/11/17 16:05","price":1609000},{"date":"1397/11/17 16:15","price":1607000},{"date":"1397/11/17 16:30","price":1609000},{"date":"1397/11/17 16:45","price":1611000},{"date":"1397/11/17 18:00","price":1610000},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1612000},{"date":"1397/11/17 18:35","price":1609000},{"date":"1397/11/17 18:55","price":1606000}
بروزرسانی در تاریخ 05 تیر 1398