کمترین: 
494050
بیشترین: 
496820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
494050
زمان: 
11/17 18:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 17 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 17 بهمن 1397 , 494050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:35","price":495890},{"date":"1397/11/17 11:40","price":494970},{"date":"1397/11/17 11:50","price":494660},{"date":"1397/11/17 11:55","price":494360},{"date":"1397/11/17 12:00","price":494660},{"date":"1397/11/17 12:05","price":495280},{"date":"1397/11/17 12:10","price":494660},{"date":"1397/11/17 12:30","price":494970},{"date":"1397/11/17 12:35","price":494660},{"date":"1397/11/17 12:40","price":495280},{"date":"1397/11/17 12:50","price":494970},{"date":"1397/11/17 12:55","price":495280},{"date":"1397/11/17 13:00","price":494660},{"date":"1397/11/17 13:15","price":494970},{"date":"1397/11/17 13:20","price":495590},{"date":"1397/11/17 13:55","price":495280},{"date":"1397/11/17 14:15","price":495740},{"date":"1397/11/17 15:00","price":496820},{"date":"1397/11/17 15:05","price":495890},{"date":"1397/11/17 15:10","price":496200},{"date":"1397/11/17 15:20","price":495890},{"date":"1397/11/17 15:35","price":495280},{"date":"1397/11/17 15:40","price":494970},{"date":"1397/11/17 15:50","price":495130},{"date":"1397/11/17 16:00","price":494660},{"date":"1397/11/17 16:10","price":494820},{"date":"1397/11/17 16:15","price":494360},{"date":"1397/11/17 16:30","price":494970},{"date":"1397/11/17 16:45","price":495590},{"date":"1397/11/17 18:00","price":495280},{"date":"1397/11/17 18:20","price":495740},{"date":"1397/11/17 18:35","price":494970},{"date":"1397/11/17 18:55","price":494050}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398