کمترین: 
158535
بیشترین: 
158777
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158535.0
زمان: 
11/17 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 17 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 158535.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 10:00","price":158777.0},{"date":"1397/11/17 11:00","price":158768.0},{"date":"1397/11/17 13:20","price":158535.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398