کمترین: 
104.82
بیشترین: 
109.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
105.67
زمان: 
11/17 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 105.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 01:30","price":108.44},{"date":"1397/11/17 02:00","price":109.25},{"date":"1397/11/17 04:30","price":108.67},{"date":"1397/11/17 05:00","price":108.4},{"date":"1397/11/17 07:30","price":105.32},{"date":"1397/11/17 10:00","price":105},{"date":"1397/11/17 11:00","price":105.56},{"date":"1397/11/17 12:00","price":105.16},{"date":"1397/11/17 13:30","price":104.82},{"date":"1397/11/17 14:00","price":105},{"date":"1397/11/17 15:00","price":104.9},{"date":"1397/11/17 16:00","price":104.92},{"date":"1397/11/17 17:00","price":105.12},{"date":"1397/11/17 19:30","price":104.92},{"date":"1397/11/17 20:00","price":106.55},{"date":"1397/11/17 22:30","price":105.56},{"date":"1397/11/17 23:00","price":105.67}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398