کمترین: 
3430.3
بیشترین: 
3513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3444.8
زمان: 
11/17 23:00
قیمت بیت کوین امروز 17 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3444.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 01:30","price":3505},{"date":"1397/11/17 02:00","price":3507.2},{"date":"1397/11/17 04:30","price":3513},{"date":"1397/11/17 05:00","price":3501.1},{"date":"1397/11/17 07:30","price":3455},{"date":"1397/11/17 08:00","price":3456},{"date":"1397/11/17 10:00","price":3448.9},{"date":"1397/11/17 11:00","price":3452.7},{"date":"1397/11/17 12:00","price":3457.3},{"date":"1397/11/17 13:30","price":3449.8},{"date":"1397/11/17 14:00","price":3448.7},{"date":"1397/11/17 15:00","price":3440.7},{"date":"1397/11/17 16:00","price":3437.1},{"date":"1397/11/17 17:00","price":3445.7},{"date":"1397/11/17 19:30","price":3441.7},{"date":"1397/11/17 20:00","price":3450},{"date":"1397/11/17 22:30","price":3430.3},{"date":"1397/11/17 23:00","price":3444.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398