کمترین: 
1313.47
بیشترین: 
1315.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313.47
زمان: 
11/17 14:30
قیمت اونس طلا امروز 17 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1313.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 01:30","price":1315.01},{"date":"1397/11/17 04:30","price":1315.30},{"date":"1397/11/17 07:30","price":1314.78},{"date":"1397/11/17 10:00","price":1314.18},{"date":"1397/11/17 10:30","price":1313.96},{"date":"1397/11/17 11:30","price":1313.98},{"date":"1397/11/17 13:30","price":1313.85},{"date":"1397/11/17 14:00","price":1313.94},{"date":"1397/11/17 14:30","price":1313.47}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398