کمترین: 
62.32
بیشترین: 
62.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.32
زمان: 
11/16 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 16 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 62.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 16:32","price":62.32}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398