کمترین: 
2275000
بیشترین: 
2282000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2275000
زمان: 
11/16 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 2275000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:37","price":2282000},{"date":"1397/11/16 19:00","price":2275000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398