کمترین: 
2265000
بیشترین: 
2269000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2265000
زمان: 
11/16 19:00
قیمت نیم سکه امروز 16 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 2265000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:37","price":2269000},{"date":"1397/11/16 19:00","price":2265000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398