کمترین: 
4045000
بیشترین: 
4050000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4045000
زمان: 
11/16 19:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 4045000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:37","price":4050000},{"date":"1397/11/16 19:00","price":4045000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398