کمترین: 
363300
بیشترین: 
367200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
366700
زمان: 
11/16 18:15
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 16 بهمن 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 16 بهمن 1397 , 366700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":363300},{"date":"1397/11/16 14:55","price":364700},{"date":"1397/11/16 15:05","price":364000},{"date":"1397/11/16 15:10","price":364500},{"date":"1397/11/16 15:15","price":364700},{"date":"1397/11/16 15:40","price":365400},{"date":"1397/11/16 16:00","price":364700},{"date":"1397/11/16 16:20","price":365100},{"date":"1397/11/16 16:25","price":365600},{"date":"1397/11/16 16:30","price":366300},{"date":"1397/11/16 16:40","price":366700},{"date":"1397/11/16 16:55","price":366300},{"date":"1397/11/16 17:00","price":366500},{"date":"1397/11/16 17:05","price":367200},{"date":"1397/11/16 17:20","price":366700},{"date":"1397/11/16 18:10","price":366500},{"date":"1397/11/16 18:15","price":366700}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398