پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1609400
بیشترین: 
1616500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1614800
زمان: 
11/16 19:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 16 بهمن 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1614800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":1613500},{"date":"1397/11/16 14:55","price":1612100},{"date":"1397/11/16 15:05","price":1611300},{"date":"1397/11/16 15:10","price":1613500},{"date":"1397/11/16 15:15","price":1613200},{"date":"1397/11/16 15:25","price":1614500},{"date":"1397/11/16 15:30","price":1614300},{"date":"1397/11/16 15:35","price":1614700},{"date":"1397/11/16 15:40","price":1613800},{"date":"1397/11/16 15:45","price":1613000},{"date":"1397/11/16 15:50","price":1611200},{"date":"1397/11/16 16:00","price":1610700},{"date":"1397/11/16 16:05","price":1610900},{"date":"1397/11/16 16:10","price":1611700},{"date":"1397/11/16 16:15","price":1609800},{"date":"1397/11/16 16:20","price":1609700},{"date":"1397/11/16 16:25","price":1609600},{"date":"1397/11/16 16:30","price":1609400},{"date":"1397/11/16 16:35","price":1609800},{"date":"1397/11/16 16:40","price":1610100},{"date":"1397/11/16 16:45","price":1610500},{"date":"1397/11/16 16:55","price":1609900},{"date":"1397/11/16 17:00","price":1611200},{"date":"1397/11/16 17:05","price":1611800},{"date":"1397/11/16 17:10","price":1616500},{"date":"1397/11/16 17:20","price":1616100},{"date":"1397/11/16 17:25","price":1616500},{"date":"1397/11/16 17:30","price":1615200},{"date":"1397/11/16 17:40","price":1614500},{"date":"1397/11/16 17:45","price":1615700},{"date":"1397/11/16 17:50","price":1616000},{"date":"1397/11/16 17:55","price":1615500},{"date":"1397/11/16 18:00","price":1615200},{"date":"1397/11/16 18:05","price":1615300},{"date":"1397/11/16 18:10","price":1615500},{"date":"1397/11/16 18:15","price":1615900},{"date":"1397/11/16 18:20","price":1613900},{"date":"1397/11/16 18:25","price":1613600},{"date":"1397/11/16 18:30","price":1613500},{"date":"1397/11/16 18:40","price":1613000},{"date":"1397/11/16 18:50","price":1613500},{"date":"1397/11/16 18:55","price":1615100},{"date":"1397/11/16 19:05","price":1615300},{"date":"1397/11/16 19:10","price":1614800}
بروزرسانی در تاریخ 05 تیر 1398