کمترین: 
368230
بیشترین: 
372160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
371690
زمان: 
11/16 18:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 16 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 16 بهمن 1397 , 371690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":368230},{"date":"1397/11/16 14:55","price":369620},{"date":"1397/11/16 15:05","price":368920},{"date":"1397/11/16 15:10","price":369390},{"date":"1397/11/16 15:15","price":369620},{"date":"1397/11/16 15:40","price":370310},{"date":"1397/11/16 16:00","price":369620},{"date":"1397/11/16 16:20","price":370080},{"date":"1397/11/16 16:25","price":370540},{"date":"1397/11/16 16:30","price":371230},{"date":"1397/11/16 16:40","price":371690},{"date":"1397/11/16 16:55","price":371230},{"date":"1397/11/16 17:00","price":371460},{"date":"1397/11/16 17:05","price":372160},{"date":"1397/11/16 17:20","price":371690},{"date":"1397/11/16 18:10","price":371460},{"date":"1397/11/16 18:15","price":371690}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398