کمترین: 
158394
بیشترین: 
158442
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158394.0
زمان: 
11/16 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 16 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 158394.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 11:10","price":158442.0},{"date":"1397/11/16 12:40","price":158412.0},{"date":"1397/11/16 13:10","price":158394.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398