کمترین: 
1311.51
بیشترین: 
1314.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313.60
زمان: 
11/16 16:30
قیمت اونس طلا امروز 16 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1313.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 02:30","price":1312.15},{"date":"1397/11/16 05:30","price":1313.24},{"date":"1397/11/16 08:30","price":1314.50},{"date":"1397/11/16 11:30","price":1313.31},{"date":"1397/11/16 12:00","price":1313.62},{"date":"1397/11/16 12:30","price":1312.25},{"date":"1397/11/16 13:30","price":1311.51},{"date":"1397/11/16 16:30","price":1313.60}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398