کمترین: 
108.05
بیشترین: 
109.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108.35
زمان: 
11/16 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 108.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:00","price":109.79},{"date":"1397/11/16 02:30","price":109.67},{"date":"1397/11/16 03:00","price":109.08},{"date":"1397/11/16 05:30","price":108.65},{"date":"1397/11/16 06:00","price":108.97},{"date":"1397/11/16 08:30","price":108.6},{"date":"1397/11/16 11:30","price":108.35},{"date":"1397/11/16 12:00","price":109},{"date":"1397/11/16 13:00","price":108.6},{"date":"1397/11/16 14:00","price":108.96},{"date":"1397/11/16 16:30","price":109.04},{"date":"1397/11/16 17:00","price":108.95},{"date":"1397/11/16 19:30","price":109},{"date":"1397/11/16 20:00","price":108.88},{"date":"1397/11/16 22:30","price":108.05},{"date":"1397/11/16 23:00","price":108.35}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398