کمترین: 
3480.8
بیشترین: 
3507.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3506.7
زمان: 
11/16 23:00
قیمت بیت کوین امروز 16 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 بهمن 1397 , 3506.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:00","price":3501.9},{"date":"1397/11/16 02:30","price":3502.1},{"date":"1397/11/16 03:00","price":3490.3},{"date":"1397/11/16 05:30","price":3487.2},{"date":"1397/11/16 06:00","price":3480.8},{"date":"1397/11/16 08:30","price":3494.4},{"date":"1397/11/16 09:00","price":3498.8},{"date":"1397/11/16 11:30","price":3495.9},{"date":"1397/11/16 12:00","price":3496.5},{"date":"1397/11/16 13:00","price":3496.9},{"date":"1397/11/16 14:00","price":3507.3},{"date":"1397/11/16 16:30","price":3502.2},{"date":"1397/11/16 17:00","price":3502.9},{"date":"1397/11/16 19:30","price":3502.1},{"date":"1397/11/16 20:00","price":3500.7},{"date":"1397/11/16 22:30","price":3502.4},{"date":"1397/11/16 23:00","price":3506.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398