کمترین: 
158043
بیشترین: 
158468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158043.0
زمان: 
11/15 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 15 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 158043.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 10:10","price":158049.0},{"date":"1397/11/15 10:40","price":158468.0},{"date":"1397/11/15 12:00","price":158216.0},{"date":"1397/11/15 13:40","price":158043.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398