کمترین: 
1311.22
بیشترین: 
1315.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311.22
زمان: 
11/15 17:30
قیمت اونس طلا امروز 15 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 بهمن 1397 , 1311.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 05:30","price":1315.35},{"date":"1397/11/15 08:30","price":1312.94},{"date":"1397/11/15 10:30","price":1312.63},{"date":"1397/11/15 11:30","price":1313.36},{"date":"1397/11/15 12:00","price":1312.93},{"date":"1397/11/15 12:30","price":1312.11},{"date":"1397/11/15 14:00","price":1311.40},{"date":"1397/11/15 14:30","price":1311.26},{"date":"1397/11/15 17:30","price":1311.22}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398