کمترین: 
107.23
بیشترین: 
109.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109.23
زمان: 
11/15 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 بهمن 1397 , 109.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 00:00","price":108.1},{"date":"1397/11/15 02:30","price":107.23},{"date":"1397/11/15 03:00","price":108.73},{"date":"1397/11/15 05:30","price":108.49},{"date":"1397/11/15 06:00","price":108.78},{"date":"1397/11/15 08:30","price":108.53},{"date":"1397/11/15 09:00","price":108.43},{"date":"1397/11/15 10:30","price":108.45},{"date":"1397/11/15 11:00","price":108.69},{"date":"1397/11/15 12:00","price":108.5},{"date":"1397/11/15 13:00","price":109.45},{"date":"1397/11/15 14:00","price":108.77},{"date":"1397/11/15 18:00","price":108.36},{"date":"1397/11/15 20:30","price":108.73},{"date":"1397/11/15 21:00","price":109.12},{"date":"1397/11/15 23:30","price":109.23}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398