کمترین: 
3475.8
بیشترین: 
3506.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3500
زمان: 
11/15 23:30
قیمت بیت کوین امروز 15 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 بهمن 1397 , 3500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/15 00:00","price":3485.5},{"date":"1397/11/15 02:30","price":3475.8},{"date":"1397/11/15 03:00","price":3487},{"date":"1397/11/15 05:30","price":3506.3},{"date":"1397/11/15 06:00","price":3506.2},{"date":"1397/11/15 08:30","price":3495.8},{"date":"1397/11/15 09:00","price":3497},{"date":"1397/11/15 10:30","price":3495.8},{"date":"1397/11/15 11:00","price":3499.5},{"date":"1397/11/15 12:00","price":3502.4},{"date":"1397/11/15 13:00","price":3506.3},{"date":"1397/11/15 14:00","price":3487.4},{"date":"1397/11/15 17:30","price":3485.5},{"date":"1397/11/15 20:30","price":3493.6},{"date":"1397/11/15 21:00","price":3495},{"date":"1397/11/15 23:30","price":3500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398