کمترین: 
157355
بیشترین: 
158047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157355.0
زمان: 
11/14 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 14 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 بهمن 1397 , 157355.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/14 11:10","price":158047.0},{"date":"1397/11/14 13:00","price":157360.0},{"date":"1397/11/14 14:10","price":157355.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398