کمترین: 
108.35
بیشترین: 
111.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108.66
زمان: 
11/14 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 بهمن 1397 , 108.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/14 02:30","price":109.17},{"date":"1397/11/14 05:30","price":111.11},{"date":"1397/11/14 06:00","price":110.8},{"date":"1397/11/14 08:30","price":110.56},{"date":"1397/11/14 11:30","price":110},{"date":"1397/11/14 13:00","price":109.63},{"date":"1397/11/14 14:30","price":109.9},{"date":"1397/11/14 16:30","price":109.08},{"date":"1397/11/14 17:00","price":109.65},{"date":"1397/11/14 20:30","price":108.35},{"date":"1397/11/14 21:00","price":108.72},{"date":"1397/11/14 23:30","price":108.66}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398