کمترین: 
3503.8
بیشترین: 
3543.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3504.7
زمان: 
11/14 23:30
قیمت بیت کوین امروز 14 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 بهمن 1397 , 3504.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/14 02:30","price":3516.5},{"date":"1397/11/14 05:30","price":3539.9},{"date":"1397/11/14 06:00","price":3543.6},{"date":"1397/11/14 08:30","price":3536.6},{"date":"1397/11/14 09:00","price":3532.8},{"date":"1397/11/14 11:30","price":3524.2},{"date":"1397/11/14 12:00","price":3509.1},{"date":"1397/11/14 14:30","price":3503.8},{"date":"1397/11/14 15:00","price":3514.5},{"date":"1397/11/14 16:30","price":3507.7},{"date":"1397/11/14 17:00","price":3509.5},{"date":"1397/11/14 20:30","price":3506.5},{"date":"1397/11/14 21:00","price":3510.6},{"date":"1397/11/14 23:30","price":3504.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398