کمترین: 
159855
بیشترین: 
160462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159856.0
زمان: 
11/13 20:10
قیمت شاخص بورس امروز 13 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 159856.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 11:10","price":160462.0},{"date":"1397/11/13 14:10","price":159855.0},{"date":"1397/11/13 20:10","price":159856.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398