کمترین: 
1317.65
بیشترین: 
1317.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317.65
زمان: 
11/13 02:30
قیمت اونس طلا امروز 13 بهمن 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 13 بهمن 1397 , 1317.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 02:30","price":1317.65}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398