کمترین: 
107.79
بیشترین: 
109.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109.05
زمان: 
11/13 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 109.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 02:30","price":108.93},{"date":"1397/11/13 05:30","price":109.22},{"date":"1397/11/13 08:30","price":108.88},{"date":"1397/11/13 11:30","price":107.79},{"date":"1397/11/13 14:30","price":108.65},{"date":"1397/11/13 17:30","price":109.3},{"date":"1397/11/13 20:30","price":108.8},{"date":"1397/11/13 23:30","price":109.05}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398