کمترین: 
2.734
بیشترین: 
2.736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.734
زمان: 
11/13 02:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 2.734 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 01:32","price":2.736},{"date":"1397/11/13 02:32","price":2.734}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398