کمترین: 
1.4322
بیشترین: 
1.4325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4325
زمان: 
11/13 02:32
قیمت بنزین امروز 13 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 بهمن 1397 , 1.4325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:08","price":1.4325},{"date":"1397/11/13 01:32","price":1.4322},{"date":"1397/11/13 02:32","price":1.4325}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398