کمترین: 
583.88
بیشترین: 
584.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584.25
زمان: 
11/13 01:32
قیمت گازوئیل امروز 13 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 584.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:08","price":583.88},{"date":"1397/11/13 01:32","price":584.25}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398