کمترین: 
62.76
بیشترین: 
62.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.84
زمان: 
11/13 02:32
قیمت نفت برنت امروز 13 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 بهمن 1397 , 62.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:08","price":62.76},{"date":"1397/11/13 01:32","price":62.82},{"date":"1397/11/13 02:32","price":62.84}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398